Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ AMB GUIA I ESPORTS D'AVENTURA

- Les activitats anomenades de Turisme Actiu o Esport Aventura que es realitzen en el medi natural tenen un cert risc potencial derivat de la seva pròpia naturalesa així com de les circumstàncies meteorològiques al tractar-se d'activitats a l'aire lliure.

- Guia i Esports d'Aventura posa tots els mitjans necessaris per minimitzar aquests riscos, i els clients seguir en tot moment les indicacions del guia. No s'admetrà cap reclamació pels possibles accidents causats directament per no seguir les indicacions del guia.

- Els clients han d'informar dels possibles estats de gestació, malalties cardiovasculars, discapacitats o qualsevol malaltia física o psíquica que pugui afectar la salut de el client o la seguretat de l'activitat durant el transcurs de la mateixa.

- El client es compromet a no estar sota els efectes de l'alcohol, drogues, estupefaents, així com qualsevol medicació que pugui incidir en la seva capacitat de reacció, i pot prohibir-la participació en l'activitat si el guia responsable considera que no compleix aquest requisit.

- El client haurà de complir els requisits necessaris per participar en les activitats, els quals estan exposats en la descripció. Per participar en les activitats aquàtiques és necessari saber nedar. Els menors d'edat han d'anar acompanyats per algun adult responsable o comptar amb autorització dels seus pares o tutors.

- Guia i Esports d'Aventura es reserva el dret de cancel·lar o modificar qualsevol activitat contractada que per raons meteorològiques puguin comprometre la seguretat de el grup o l'objectiu de la sortida. Així mateix, també es modificarà l'activitat si el nivell físic o tècnic dels clients es mostra insuficient per a l'activitat contractada.

- En cas de mal comportament d'un client, falta de respecte cap als companys o cap al medi natural o d'un comportament que pugui afectar la seguretat de la resta de el grup, el guia es reserva el dret d'expulsar aquesta persona sense possibilitat de reemborsament de l'import pagat.

- Els preus de les activitats es troben exposats a el públic a la nostra pàgina web o en els fullets editats per Guia i Esports d'Aventura. Els preus són per persona i depenen de l'nombre de participants en les activitats. En els preus està inclòs l'IVA. També està inclòs el lloguer de tot el material necessari per al desenvolupament de l'activitat, llevat l'equipament individual que s'especifiqui en cada activitat. No està inclòs el material a la realització dels cursos, donat a entendre que volen aprendre a anar per lliure i necessitessin la compra d'aquest material, tot i que si ho necessiten se'ls podrà llogar per un preu abans acordat. No estan inclòs les despeses de l'allotjament, transport i menjar, llevat que s'especifiqui el contrari. La contractació de serveis externs com allotjament, transport o menjar serà per compte de client, encara que se li podrà ajudar a client en la gestió i contractació d'aquests serveis.

- Els participants accepten la publicació de les fotografies i vídeos presos durant les diferents activitats, i poden publicar al web i així com en totes les plataformes publicitàries que Guia i Esports d'Aventura consideri oportunes. Només en els casos que hi hagi manifestació expressa i per escrit per part de l'participant a no publicar la seva imatge en cap mitjà, Guia i Esports d'Aventura no farà ús de les fotografies preses durant les diferents activitats.CONTRACTACIÓ DE LES ACTIVITATS

- Les activitats, cursos que organitza i gestiona Guia i Esports d'Aventura, les impartiran sempre guies amb la titulació oficial de tècnic esportiu específica per a l'activitat contractada.

- Per confirmar una reserva, el client haurà d'abonar, en concepte de fiança el 25% de l'import total. La quantitat restant s'abonarà normalment 72 hores abans de l'inici de l'activitat.

- Els participants realitzaran les reserves a través de la pàgina web o transferència bancària, on se'ls sol·licitarà una sèrie de dades necessàries per poder identificar els participants i incloure'ls en les diferents pòlisses que tenim subscrites.

- Els clients que contractin els serveis de Guia i Esports d'Aventura, reconeixen ser majors d'edat. La contractació duta a terme per menors d'edat requereix l'autorització prèvia dels seus pares, tutors o responsables legals, els quals seran considerats responsables de la contractació duta a terme pels menors al seu càrrec.

- Si per causes alienes a el client, Guia i Esports d'Aventura es veiés en l'obligació de modificar o canviar les activitats prèviament contractades, o no es poguessin realitzar per causes meteorològiques en les dates previstes i hauria de buscar altres, el client podrà acceptar aquests canvis o no. De no acceptar-tindrà dret a la devolució de l'50% de el preu de l'activitat, sense tenir dret a cap altra indemnització.

- En el cas d'anul·lació per part de el client de el servei contractat es seguirà el següent procediment:

1) Si l'anul·lació es realitza amb més d'una setmana d'antelació a la data i hora prevista per a la realització de l'activitat, se li abonés el 100% de l'import pagat.

2) Si l'anul·lació es realitza amb menys d'una setmana d'antelació a la data i hora prevista per a la realització de l'activitat, perdrà el 25% de la reserva.

3) Si l'anul·lació es realitza entre les 72 hores anteriors a la data i hora prevista per a la realització de l'activitat, perdrà el 50% de l'import de l'activitat.

4) La no presentació en el lloc, data i hora prevista per al començament de l'activitat, sense l'anul·lació prèvia de la reserva, implicarà perdre l'import total pagat per la realització de l'activitat.

- L'anul·lació de la reserva haurà de ser per escrit comunicant-ho per correu electrònic, sempre especificant les dades personals de qui fa la cancel·lació.

- El participant es fa responsable de l'equip que se li lliura per a la realització de l'activitat i haurà de tornar complet a la finalització de la mateixa. En cas de pèrdua d'algun dels elements durant el transcurs de l'activitat o trencament a causa de el mal ús del material tècnic cedit pel guia, serà responsabilitat del propi client, per tant, haurà d'abonar el seu valor.

- Des del moment en què es produeix la confirmació de la reserva amb l'ingrés de la fiança, el pressupost d'activitats o bo de reserva passa a tenir la consideració de contracte entre les dues parts, i el client assumeix de manera expressa la totalitat de les presents condicions generals. En el cas que un participant s'inscrigui a diversos participants o a un grup, aquest estarà obligat a comunicar les condicions generals aquí establertes a la resta de participants inscrits per ell.ASSEGURANCES

- En el preu de les activitats està inclosa una assegurança d'accidents. Aquesta assegurança és personal i cobreix l'assistència sanitària, rescat, invalidesa i defunció en cas d'accident. L'assegurança d'accidents només cobreix les activitats realitzades amb Guia i Esports d'Aventura. La cobertura d'aquesta assegurança comprèn únicament els accidents produïts durant la realització de les activitats contractades i és imprescindible que el client que pugui necessitar la cobertura d'aquesta assegurança ho faci saber abans de la finalització de l'activitat. No s'admetrà reclamacions realitzades després d'aquest termini. Per formalitzar aquesta assegurança el client ens haurà de facilitar el seu nom i cognoms abans de començar l'activitat.

- En el preu de les activitats està inclosa una assegurança responsabilitat civil. Aquesta pòlissa compta amb les cobertures i quantitats exigides pels diversos decrets autonòmics reguladors de el sector.NORMES D'ÚS DEL LLOC WEB

- Guia i Esports d'Aventura es reserva el dret de modificar l'oferta contractual, constituïda per les presents condicions generals, la llista de productes i preus en qualsevol moment, si bé aquestes modificacions no s'aplicaran a les contractacions ja realitzades.

- Guia i Esports d'Aventura es desentén de qualsevol tipus de responsabilitat derivada del mal ús o interpretació de la informació aquí publicada així com de possibles enllaços a altres llocs web sobre els quals no té cap tipus de control.

- Els textos, fotografies i altres elements existents en el lloc web són propietat de Guia i Esports d'Aventura, en el cas que siguin de terceres persones, l'empresa disposa del permís necessari. Per tant, tots aquests continguts es troben protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual. La reproducció total o parcial, distribució, comercialització d'aquests escrits necessita un permís escrit per part de Guia i Esports d'Aventura.

- El visitant del lloc web es compromet al acompliment de la normativa específica escrita en aquest text.

CONTRACTAR UNA ACTIVITAT AMB GUIA I ESPORTS D'AVENTURA SIGNIFICA HAVER LLEGIT I ENTÈS AQUESTES NORMES I CONDICIONS.